Strona główna

Nabór 02.05.00-IZ.00-26-328/20

Nabór przeprowadzono w dniu 30 września 2020 roku.

Wnioski dostępne do wglądu po podaniu NIP wnioskodawcy oraz PESEL osoby wskazanej do kontaktów roboczych. NIP i PESEL muszą być identyczne z tymi podanymi we wniosku.

Nabór 02.05.00-IZ.00-26-320/20

Nabór przeprowadzono w dniu 19 sierpnia 2020 roku.

Można edytować wnioski, które wymagają poprawek zgłoszonych przez ION. Pozostałe wnioski są dostępne wyłącznie do wglądu.

Aby wyświetlić wniosek należy podać NIP wnioskodawcy oraz PESEL osoby wskazanej do kontaktów roboczych. NIP i PESEL muszą być identyczne z tymi podanymi we wniosku.

Żeby zapewnić prawidłowe działanie formularza wniosku należy korzystać z najnowszych, stabilnych wersji popularnych przeglądarek internetowych, takich jak Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge lub Opera.